/ Podcasts

► Podcast Tonie Broekhuijsen

‘Consumptie is afleidingsmanoeuvre voor de massa’

Het heersende narratief van de laatste 100 jaar is de samenvoeging geweest van commerciële en politieke belangen, die tot de consumptiemaatschappij heeft geleid. Een sleutelrol daarin speelde Edward Bernays, grondlegger van de public relations. Tonie Broekhuijsen, journalist en uitgever van Bernays’ boek Propaganda, spreekt daarover in het kader van de podcast-serie “Op zoek naar het nieuwe verhaal”. Daarin beantwoordt hij de door Cees van Lotringen gestelde vraag hoe wij ooit van dat Brood en Spelen afkomen.

Tonie Broekhuijsen