/ Podcasts

► Podcast Joks Janssen

‘Zonder brede welvaart, krijgen we grote problemen’ #14

De focus op economische groei is onhoudbaar nu de verschillen tussen kansrijken en kansarmen zo groot zijn geworden. Beleidsmakers zetten daarom in op wat “brede welvaart” heet. Doel daarbij is om meer gewicht toe te kennen aan de leefkwaliteit en de leefomgeving van mensen. Want, zegt hoogleraar Joks Janssen, ‘als we niet tot een betere sociale balans met elkaar komen, dan gaan we op niet al te lange termijn hele grote problemen krijgen’. Cees van Lotringen sprak met hem in het kader van  zijn podcast ‘Op zoek naar het nieuwe verhaal’.