/ Podcasts

► Podcast Gaya Herrington

‘Mensen lijden mentaal onder hun “bullshit job”’ #21

‘Als we het groei-imperatief loslaten ten gunste van het menselijk en ecologisch welzijn, dan is het niet meer nodig om nog zoveel te werken.  Er is dan meer tijd voor familie en vrienden. Want veel mensen hebben het gevoel dat wat zij elke dag doen niet daadwerkelijk waarde toevoegt aan de samenleving. In zo’n wereld van minder spullen ben je veel rijker in sociale en spirituele zin’, zegt duurzaamheidsspecialist Gaya Herrington in de podcast “Op zoek naar het nieuwe verhaal”.

In 1972 werd in het rapport “Grenzen aan de groei” voorspeld dat bij ongewijzigd beleid de beschaving deze eeuw zou imploderen. Herrington bevestigde die voorspelling in een eigen studie, die in 2021 viral ging.