/ Podcasts

► Podcast Cees van Lotringen

‘Als je wilt veranderen moet je verbinden’

Cees van Lotringen , gastheer van de podcast “Op zoek naar het nieuwe verhaal”, maakt de balans op na zijn eerste 12 gesprekken. ‘We leven in terra incognita. Het oude is versleten en het nieuwe nog niet gevonden. Daarom moeten we uit onze gestolde opvattingen breken en in dialoog zoeken naar wat ons verbindt.’ Want als je wilt veranderen, heb je een nieuw gemeenschappelijk verhaal nodig – één dat leert van het verleden, vertelt over het heden en een leidraad is voor de toekomst. Voor dat nog niet gevonden verhaal, zet hij zich aan een nieuwe serie gesprekken.

Cees van Lotringen