Afbeelding

Boudewijn Tooren
/ DoenDenkers

Boudewijn Tooren - Niet langer op zoek naar huis, maar thuis

Serie-ondernemer Boudewijn Tooren werkt aan een nieuw initiatief: Creabitat. Dat is een zelfvoorzienend leefgebied, waarin 200 ha landbouwgrond wordt omgezet in 100 ha voedselbos, 80 ha regeneratieve landbouw en 20 ha dat bestemd is voor 200 tot 400 circulaire woningen. 

Creabitat, dat in de geboortefase zit met een project in de Brabantse Peel, gaat uit van coöperatieve kracht om een gemeenschap op te bouwen die uit agrariërs en lokale gemeenschap bestaat en tot een geïntegreerde aanpak komt van zowel duurzaam wonen en bouwen als voedselproductie en natuurbeheer. 

WWW: beweging van bewegingen

Het concept komt van Boudewijn Tooren, die mede betrokken is bij initiatieven als De Herenboeren en Agenda Natuurinclusief. Afgelopen dinsdag presenteerde hij zijn nieuwe concept op een bijeenkomst van WWW, dat staat voor Welvaart, Welzijn en Welbevinden. Dat is een beweging van bewegingen. 

Het idee is geïnitieerd door Kees Klomp en wordt nu doorontwikkeld door een organisatieteam. Zij probeert de vele initiatieven die Nederland inmiddels kent bij de ontwikkeling naar een circulaire, regeneratieve en inclusieve samenleving te ondersteunen door kennis en kunde te delen, evenals netwerken. 

Door een gemeenschap te verbinden met haar omgeving, zowel op fysiek en economisch als cultureel en sociaal terrein kan volgens Tooren een transformatie worden gemaakt die een nieuw perspectief biedt voor agrariërs. 

Herstel van de bodem staat centraal 

Centraal staat het herstel van de bodem, zodat ook rond de woningen natuurherstel plaatsvindt en biodiversiteit terugkeert. Tooren stelt dat door samen te werken met de natuur er een positieve bijdrage kan worden geboden aan natuur, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden. 

Herstel van natuur begint met een gemeenschap die zich verbindt aan een plek. Bovendien dient bij de besluitvorming over de ontwikkeling van die plek zowel de natuur als toekomstige generaties een stem te krijgen. Een uitdaging daarbij is de investering die er mee gemoeid is. Daarom staan meerdere beginselen vast: er is geen investering/ hypotheek nodig. 

De leefkosten zijn voor iedereen betaalbaar en dekkend voor wonen, voedsel en energie. Creabitat heeft geen winstoogmerk. Daarbij geldt het pay-it-forward principe. Dat betekent dat de financiering van de eerste lokatie de ontwikkeling van locatie 2 en 3 mogelijk maakt. Het is geen privé-bezit, maar eigendom van de coöperatie, die daarvoor een langjarige lening bij banken, zoals de Rabobank, aangaat. 

‘Het is geen huis, maar thuis’

Doel van Creabitat is dat er samen een toekomst wordt gebouwd, zowel voor deze als voor volgende generaties, dat het een gezond, leefbaar en toegankelijk leven brengt en in balans is met de natuurlijke omgeving. ‘Het is een schaalbaar model, geen eindproduct maar een ontdekkingsreis en het biedt collateral benefits’, vertelde Tooren in zijn presentatie. ‘Het is geen huis, maar thuis.’

‘Het klinkt misschien als een droom(leven), maar bij Creabitat wordt hard gewerkt om deze droom werkelijkheid te maken. Met toegankelijke woningen voor iedereen, waarin de basisbehoeften tegen een betaalbare prijs geregeld zijn. Zodat er werkelijk geleefd kan worden in een nieuwe economie. Zo een die vroeger heel normaal was. Met aandacht voor natuur en elkaar, om niet langer van crisis in crisis te rollen’, zo valt op de website van Creabitat te lezen. 

Creabitat