Voorlevers, van de nieuwe samenleving

Voorlevers van de nieuwe samenleving

Jelleke de Nooy

Je ziet het nog niet (altijd), maar het is er wel: de snelgroeiende onderstroom van mensen en organisaties die aan een systeemverandering werken. Dat zijn wat in dit nuttige en inspirerende boek “De voorlevers” worden genoemd: mensen die aan een nieuwe regeneratieve samenleving bouwen - naar schatting is dat momenteel zo’n 10 tot 20% van de bevolking.

Auteur van dit boek is Jelleke de Nooy van Tol, die in 2010 al “de vroedvrouw van de nieuwe tijd” werd genoemd. Zij hielp de nieuwe ecologische samenleving geboren worden. Zij werkte langdurig in ontwikkelingslanden en in andere culturen en die gaven haar veel inzichten, zoals het denken in generaties, flexibiliteit en vertrouwen als het even tegenzit. De Nooy van Tol is ondermeer voorzitter van de Wellbeing Economy Alliance.  

In haar boek portretteert De Nooy van Tol meerdere “voorlevers“. Het zijn mensen die de existentiële nood van klimaatverandering, vervuiling van oceanen, verlies van biodiversiteit, bodemerosie en vluchtelingenstromen onderkennen en er iets aan proberen te doen. 2023 zorgde voor een versnelling in de bewustwording. ‘Verandering zal niet altijd vanzelf gaan. Maar het  kan door samenwerken over sectoren heen, door oude aanpakken te vervangen door meer systemische, door regelgeving aan te passen en soms onbekende wegen in te durven slaan’, schrijft ze in haar waardevolle boek. 

Beluister de podcast met Jelleke de Nooy