The Crisis of Democratic Capitalism - Martin Wolf

The Crisis of Democratic Capitalism

Martin Wolf

Martin Wolf, de eminence grise van de Financial Times en één van de meest invloedrijke commentatoren ter wereld, maakt zich in dit boek sterk voor het democratisch kapitalisme. Hij is er niet zeker van dat deze gecombineerde inrichting van samenleving en economie de tand des tijds zal overleven. Wolf wist erop dat de liberale democratie onder vuur ligt, terwijl het populisme en zelfs het autoritarisme in opmars is. In de wereld klinkt toenemend de opvatting dat het kapitalisme het beste zonder democratie kan en vice versa. Maar Wolf is ervan overtuigd dat het democratisch kapitalisme het best denkbare systeem is voor de mens en voor de samenleving.

Tegelijkertijd ontkent hij niet dat het gevaar dreigt dat het systeem van binnenuit ondermijnd wordt. Zo neemt de welvaart af, maar belangrijker nog: deze wordt steeds oneerlijker verdeeld. Wolf zet zich af tegen de bovenlaag van plutocraten die dankzij globalisering en technologisering niet alleen schatrijk wordt, maar zich ook steeds minder verantwoordelijk voelt voor de noden van de onderkant van de samenleving. De auteur, van wie de ouders zijn gevlucht voor de nazi’s, is niet gerust op een goede afloop.

Wolf pleit voor een revival van het burgerschap om tot een behoud en een revitalisatie van het kapitalisme en de democratie te komen. Daarvoor is welvaart nodig, gelijke kansen en rechten en dienen succesvolle burgers naar rato belasting te betalen. “This is a moment of great fear and faint hope”, besluit Martin Wolf.