Survival of the richest

Survival of the Richest

Douglas Rushkoff

De auteur van dit boek werd uitgenodigd om naar een woestijn in de VS te komen om vijf mysterieuze miljardairs bij te praten over de vraag hoe je “It” overleeft – oftewel “The event” van een complete ineenstorting van de samenleving. „Moet ik dan vluchten naar Nieuw-Zeeland, of is het beter naar Alaska te gaan?” en „kan ik mijn lijfwacht nog vertrouwen als er geen geld meer uit de muur komt?”

Achter die vragen, zo kwam auteur en media-expert Douglas Rushkoff tot de conclusie, gaat de zogenoemde “Mindset” schuil. Dat is een wijze van denken die in Silicon Valley breed gedeeld wordt. Daarin staat de overtuiging centraal dat de wetten van de natuurkunde, de economie en de ethiek gebroken kunnen worden om aan de dreigende rampspoed te ontkomen – op voorwaarde dat ze voldoende geld hebben en de juiste technologie. 

Survival of the Richest duikt in het denken van deze miljardairs, die koloniën op Mars willen scheppen en zich willen terugtrekken in ondoordringbare atoombunkers en eilanden. Daarnaast geloven ze in utopisme, in transhumanisme en in een toekomst van AI, machine learning en metaverse. Rushkoff verwacht daar niet veel goeds van. Hij pleit er daarom voor om “the Mindset” en de machinaties van deze miljardairs te bestrijden door hun bedrijven en hun manier van leven de rug toe te keren. Dat kan door minder te consumeren en minder te reizen en meer lokaal te kopen en coöperaties te ondersteunen.