Occidentalisme - Ian Buruma & Avishai Margalit

Occidentalisme

Ian Buruma & Avishai Margalit

De superioriteitsgevoelens van het Westen kunnen wereldwijd op steeds meer  achterdocht en kritiek rekenen. Dat blijkt uit de groeiende afkeer in veel opkomende- en ontwikkelingslanden over de rol die het Westen speelt in conflicten ver buiten zijn landsgrenzen. Wij denken dat we min of meer een beeld hebben van wat we het ‘Oosten’ noemen. Maar weten wij van onze kant eigenlijk wel hoe oosterlingen ons denken? Nee, schrijven Ian Buruma en Avishai Margalit in hun boek Occidentalisme, het Westen in de ogen van zijn vijanden.

Dat boek, stammend uit 2004, is actueler dan ooit. De oorsprong van alle schadelijke stereotypen zijn in het Westen zelf terug te vinden, stellen de twee auteurs. De afkeer van de westerse beschaving is ingegeven door het feit dat wij als een materialistische, lichtzinnige en individualistische samenleving worden gezien. In Occidentalisme wordt beschreven dat de levende stereotypen in het Oosten een optelsom zijn van tegenstellingen die voor directe conflicten kunnen zorgen: de goddeloze stad versus het rechtschapen platteland, handel vs heroïsme, materie vs geest. Nu we steeds meer binnen de planetaire grenzen van de aarde moeten leven, is het goed om de ergernis over ons beter te begrijpen en is het goed om de ander beter te begrijpen om de uitdagingen van onze tijd samen aan te pakken.