Nis het aan ons

Nu is het aan ons

Eva Rovers

Een halve eeuw geleden werd het ons door de Club van Rome in het rapport Grenzen aan de groei al voorspeld: Let op uw zaak, want zelfs de toekomst van de mensheid dreigt op het spel te komen staan. Nu is het zover: de aarde warmt op, biodiversiteit verdwijnt, mensen verlaten wereldwijd huis en haard bij gebrek aan toekomstperspectief. 

De handen moeten uit de mouwen, niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat parallel de democratie bedreigd wordt. Politiek Den Haag betrekt de burger steeds minder bij de vormgeving van de toekomst.

Het maakt duidelijk dat politiek te belangrijk is om aan Den Haag over te laten, stelt Eva Rovers in haar pamflet Nu is het aan ons. Zij bepleit burgerparticipatie, bij voorbeeld door het opzetten van burgerraden. In landen om ons heen zijn er behartenswaardige voorbeelden van. Maar in Nederland is het een ondergeschoven kind. Den Haag praat over, maar niet met burgers. Dat doet zij vooral met lobbyisten van bedrijven.

Daarmee wordt ook de historie verkwanseld, namelijk dat dit land is voortgekomen uit een revolte van burgers tegen de Spaanse overheerser en ook door burgers, van onderop, is opgebouwd. Maar geld rolt nu van boven naar beneden, van de overheid naar de bevolking, schrijft Rovers. ‘Een transitie kan echter alleen slagen als er ook iets van beneden naar boven mag bewegen: inbreng, ideeën, betrokkenheid, zeggenschap. Dan bouw je een gezamenlijk verhaal.’

Beluister de podcast met Eva Rovers