Maakkracht - Tabo Goudswaard & Jetske van Oosten

Maakkracht

Tabo Goudswaard & Jetske van Oosten

Maakkracht is een positief stemmend boek, dat een nieuwe benadering geeft voor de complexe vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden. Social designer Tabo Goudswaard en filosoof Jetske van Oosten stellen dat de systeemwereld en de leefwereld van mensen steeds meer met elkaar botsen. 

Dat komt door de “systeemparadox”, die zegt dat systemen mensen weliswaar macht geven, maar de systemen zijn zo belangrijk geworden dat zij in toenemende mate macht over mensen uitoefenen en hun vrijheid inperken. De twee auteurs verzetten zich daar tegen en roepen de samenleving op om te beseffen dat wij met de kennis van het hoofd en de kennis van het hart de juiste keuzes kunnen maken voor onszelf, voor elkaar – voor nu en straks.

Omwille van die verandering is veel maakkracht nodig. Kunstenaars, die gewend zijn om vanuit empathie en “mens-waarden” te werken, kunnen daarin een grote rol spelen. Goudswaard en Van Oosten stellen dat voor een veranderproces vijf stappen naar maakkracht gezet moeten worden: agenderen, onderzoeken, voorstellen van alternatieven, testen en verankeren in het nieuwe systeem. Aan de hand van bijna 30 voorbeelden laten zij in het boek zien hoe succesvol die aanpak kan zijn. ‘In plaats van wantrouwen hebben we juist vertrouwen, samenwerking en verbinding nodig. Wat nodig is, is de moed om het heersende mechanische mensbeeld los te laten en te vervangen door een vertrouwen in het makerschap van mensen’, besluiten de twee auteurs.

Beluister de podcast met Tabo Goudswaard