How much is enough?

How much is enough?

Robert Skidelsky & Edward Skidelsky

Ruim voordat we de mond vol hadden van “purpose”, stelden Robert en Edward Skidelsky zich al de gewetensvraag: wanneer is genoeg genoeg? En wat is dan, als alternatief voor hebzucht, het goede leven? Vader en zoon onderzoeken de gewetensvraag: waarom werken we zo lang en waarom willen we alsmaar meer rijkdom verwerven?

Het boek is een antwoord op de crisis van 2008. Afgetrapt wordt met econoom Maynard Keynes. Hij voorspelde in 1930 dat het inkomen per hoofd van de bevolking binnen een eeuw zou stijgen, dat in de basisbehoeften van mensen zou worden voorzien en dat niemand meer dan vijftien uur per week zou hoeven te werken. De geschiedenis heeft laten zien dat hij het mis had. Inderdaad, het inkomen is gestegen, maar onze behoeften ook. We willen alsmaar meer. Wat per definitie een heilloze weg is, gelet op het feit dat we maar één aarde hebben.

In hun boek zoeken ze naar het goede leven. Ze beginnen bij Aristoteles en laten zien hoe we na 1945 gaandeweg in het verkeerde verhaal zijn beland. Zij leggen de lezer de gewetensvraag voor: wat is echt belangrijk in ons leven en hoe kunnen we dat bereiken? Kortom, How much is enough?