Greed is Dead

Greed is dead

Paul Collier & John Kay

Succesvolle samenlevingen kunnen alleen bestaan bij de gratie van instituties, die zowel concurrentie als samenwerking een plaats weten te geven. Het zijn de instituties die het verschil maken tussen succesvolle en falende economieën. Het pluralisme van de samenlevingen is essentieel, maar het moet wel een gedisciplineerd pluralisme zijn, zo val te lezen in het boek Greed is dead

De auteurs en economen Paul Collier en John Kay stellen in hun boek dat dit type samenleving onder zware druk staat. Oorzaak is dat de gemeenschappelijkheid steeds vaker wordt ondermijnd door extreem individualisme en zelfs egoïsme.

Om Westerse samenlevingen weer in hun kracht te zetten, dient de wederkerigheid teruggevonden te worden als bron van welvaart én welzijn. Die rehabilitatie van de wederkerigheid als grondbeginsel van succesvolle, gezonde samenlevingen verlangt een schoonmaak over een breed terrein: de politiek zou de tendens naar extremisme en tribalisme moeten keren; bedrijven zouden de hebzucht die de bedrijfscultuur heeft aangetast kunnen vervangen en  gemeenschappen zouden letterlijk in gemeenschappelijkheid hun toekomst moeten zoeken. In deze crisis, zo Collier en Kay, steekt letterlijk een kans – een kans om het anders en beter te doen.