Exit Fantoomtrots

Exit fantoomtrots

Leen Paape & Leo v/d Voort

Veel Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen decennia van de beurzen gehaald. Vaak door buitenlandse ‘barbaren en sprinkhanen’. Leen Paape en Leo van de Voort zijn van mening dat bedrijven het over zichzelf afroepen wanneer dat gebeurt. Bestuurders en toezichthouders zijn lui en zelfgenoegzaam, wat ten koste gaat van prestaties, medewerkers, organisatie en maatschappij. 

Oorzaak: veel bedrijven zijn in het verkeerde verhaal beland, waardoor ze onvoldoende waarde toevoegen. Deels komt dat doordat veel ondernemingen en bestuurders zichzelf niet hebben weten aan te passen aan de snel veranderende wereld.

In hun boek Exit fantoomtrots gaan de twee auteurs op zoek naar een nieuw verhaal over een economie voor een andere, betere wereld. Want het bestaande verhaal is sleets geworden. Er wordt op de winkel gepast. Men is risicoavers en zelfs lui. Hoogste tijd voor herijking. Vertrekpunt is daarbij langetermijnwaardecratie. ‘Wek de barbaar in jezelf tot leven, dat leidt tot anders durven kijken en dus méér zien. Want daardoor verandert ook vanzelfd de werkelijkheid’, schrijven de twee met verwijzing naar Max Planck. Zo wordt men trots op wat was, wat is en wat komt. En geen trots op wat ooit is geweest. Want dat is een vals en misleidend sentiment.

Beluister de podcast met Leen Paape