Er is leven na de groei - Paul Schenderling

Er is leven na de groei

Paul Schenderling

Er is een groeiende beweging in de wereld om alternatieven te zoeken voor onze op groei gerichte samenleving en economie. Het alternatief heet postgroei. Dat houdt in dat er een verschuiving plaatsvindt in de focus van kwantitatieve groei, zoals consumptie en bbp-groei, naar kwalitatieve groei. Dat is de groei van kwaliteit van leven. Het doel hiervan is om tot een gelukkiger Nederland te komen, dat binnen de draagkracht van de wereld leeft.  

Het boek is onder redactie van Paul Schenderling geschreven door 12 deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen. Gezamenlijk vragen zij in meerdere hoofdstukken af hoe Nederland een dergelijke omslag zou kunnen bewerkstelligen, met 240 als stip op de horizon. Er wordt in het boek veel accent gelegd op het belang van consuminderen. Dat doel kan worden gerealiseerd, door consumeren zwaarder te belasten en de belasting op arbeid te verlagen. Een dergelijke aanpak zou vooral zorgen voor minder CO2-uitstoot en voor minder gebruik van materiaal, water en land en zou dus ook de negatieve milieu-impact verbeteren. De auteurs sluiten daarbij niet uit dat postgroei en groene groei wel degelijk samen kunnen gaan.  

Beluister de podcast met Paul Schenderling