De fundamenten

De fundamenten

Ramsey Nasr

De remedie tegen de stilstand? Dat is het verhaal. Weinig instanties hebben de laatste jaren dan ook zoveel aan leesbevordering gedaan als Covid-19, stelt acteur en schrijver Ramsey Nasr in zijn essay Fundamenten. Nasr verwijst naar Decamerone, het uit 1348 stammende boek van Giovanni Boccaccio dat vertelt hoe een groep vrienden zich in de heuvels van Florence terugtrekt om aan de pest te ontkomen. In 2020 gebeurde hetzelfde: met verhalen slepen we ons door de stilstand van corona.

Daarachter openbaart zich het inzicht dat met corona een zwarte zwaan in de raderen van de wereldeconomie is gevlogen en dat de fundamenten van onze economische en politieke ordening betonrot vertonen. Nasr zag in 2020 genoeg burgerinitiatieven, maar vindt dat de politiek de burgers moet helpen door een breder panorama te bieden dan waartoe wij zelf in ons eentje in staat zijn.

Want ook al doorademt een streven naar winst en rendement onze cultuur. We staan op een keerpunt. Dit land ligt op zijn gat, een meteoriet is neergedonderd en de stofwolk ontneemt ons ieder zicht. Er is geen business as usual meer. We moeten handelen, in het volle besef dat elk keerpunt zowel een moment is als een plek: een goed moment om stil te staan, een rampzalige plek om af te wachten, aldus Ramsey Nasr.