Bottom Up - Floor de Ruiter

Bottom Up

Floor de Ruiter

Jarenlang was Floor de Ruiter actief op de HR-afdeling van KPN en eindverantwoordelijke voor vele reorganisaties bij het telecombedrijf. Op basis van zijn grote interne netwerk voerde hij niet alleen veel reorganisaties door, maar voerde hij ook veel gesprekken met collega’s van wie afscheid genomen was. Die gesprekken vielen hem steeds zwaarder, omdat hem veel verwijten werden gemaakt over het proces. Bij het honderdste kopje koffie knapte er iets bij hem.

De reorganisaties waren onvermijdelijk, maar de wijze van veranderen zou toch op een andere manier moeten kunnen – zonder de individuele frustratie waarmee het vaak gepaard ging. Het zette De Ruiter aan tot een nieuwe verandermethode, waarin top-down plaatsmaakt voor bottom-up. Door voor deze systeemtransformatie te kiezen wordt gebruik gemaakt van “the wisdom of the crowd” en eigenaarschap dat voor meer collectieve energie en oplossingsgerichtheid zorgt.

De afgelopen tien jaar hebben steeds meer en grotere organisaties een nieuwe manier van (re)organiseren gevonden. Dat levert volgens De Ruiter verbluffende resultaten op, met uitbarstingen van collectieve wijsheid en relatief eenvoudig doorgevoerde implementatieprocessen. In zijn boek beschrijft hij aan de hand van vele voorbeelden hoe je zo’n transitieproces faciliteert en welke rol communicatie daarin speelt.

Beluister de podcast met Floor de Ruiter