Anti-nihilisme - Arthur en Jarmo Berkhout

Anti-nihilisme

Arthur en Jarmo Berkhout

De tweelingbroers Arthur en Jarmo Berkhout, beiden filosoof en activist, bepleiten in hun boek Anti-nihilisme, engagement in de 21 ste eeuw een radicale politieke verandering. Het tweetal stelt dat het neoliberalisme de wereld in een permanente crisis heeft gestort: economische ongelijkheid, een dreigende klimaatramp, pandemieën. Tegelijkertijd is de samenleving decennialang het narratief voorgehouden dat er geen alternatief is voor het kapitalisme – een leugen, stellen de broers.

Een andere wereld is wel degelijk mogelijk, mits we volgens het tweetal de moed hebben om tot een radicale politieke verandering over te gaan. De broers stellen met verwijzing naar de diepe inzichten van filosofen die hen voorgingen, dat een systeemverandering mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het nihilisme van onze tijd wordt begraven en dat het activisme wordt opgegraven. In de fragiele relatie tussen natuur en mens klinkt steeds vaker door dat de mens ingeperkt moet worden. Maar de auteurs vinden de gedachte “minder mens = meer natuur” een simplistische. ‘Niet mensen zijn het probleem, maar rijke mensen. Of preciezer gezegd, de systemen van ongelijkheid waarop hun welvaart berust’.

Langs die weg komen de auteurs aan het einde van hun reflectie op onze tijd tot de volgende slotsom: ‘Het is ook de weigering om ons neer te leggen bij hoe we zelf gevormd zijn door omstandigheden, de reductie van ons bestaan tot producent- consumenten. Het is de zoektocht naar een andere manier van leven. Als zodanig vormt het de kern van wat we bedoelen met anti-nihilisme.’

Beluister de podcast met Arthur en Jarmo Berkhout