Afbeelding

Kinderen dansen tijdens het Dasara festival in Bengaluru.

Kinderen dansen tijdens het Dasara festival in Bengaluru. P. L. Tandon / Flickr

/ analyse

Wereld in transitie: in India groeit middenklasse naar 63%

In het kort:

  • Premier Modi voert succesvol hervormingsbeleid door in India.
  • In 2047 zal middenklasse 63% van de Indiase bevolking groot zijn.
  • Het is één van de meest interessante financiële markten van dit decennium.

Niet China, maar India zou wel eens de belofte van de toekomst kunnen zijn. Onder premier Modi zijn hervormingen ingezet, die hun vruchten  afwerpen. De strategie van het land staat te boek als “China plus one”, wat veel zegt over zijn ambitieniveau – eerste aflevering in een serie die de transitie in de wereld laat zien. 

“Girls, when I was growing up, my parents used to say to me, ‘Tom, finish your dinner – people in China and India are starving.’ My advice to you is: Finish your homework – people in China and India are starving for your jobs”. And in a flat world , they can have them, because in a flat world there is no such thing as an American job. There is just a job, and in more cases than ever before it will go to the best, smartest, most productive, or cheapest worker – wherever he or she resides.

Dit citaat, uit The World is Flat, a Brief History of the Twenty-First Century van sterjournalist Thomas L. Friedman, was voor mij één van die eye-openers in mijn professionele leven. Ik las het in 2006, toen mijn kinderen nog kleuters waren en ik me in een flits realiseerde hoezeer de wereld deze eeuw zou veranderen.

De wereldkaart vanuit Aziatisch perspectief

Ongeveer 25 jaar eerder had ik een vergelijkbare Aha-Erlebnis. Dat was op het vliegveld van Jakarta, waar ik in de ontvangsthal op een gigantische wereldkaart stuitte. Daar was niet Europa het kloppende hart van, maar Azië-Pacific. Voor mij was dat een heuse schok: zo had ik nog nooit naar de wereld en haar bewoners gekeken. Sindsdien neem ik mijn eigen (Westerse) opvattingen niet meer al te serieus en geloof ik – met uitzondering van universele grondbeginselen – ook niet meer in het mantra van gelijk versus ongelijk. Denkbeelden hangen namelijk af van nurture and nature, alsook van de plek waar je geboren en opgegroeid bent.

Wereldkaart, vanuit Aziatisch perspectief

We zijn er nu getuige van dat de macht en de invloed op deze aardbol met grote snelheid verschuift van West naar Oost. Dat gaat gepaard met de opkomst van nieuwe perspectieven. Zo eisen de (verlichte) autocraten meer invloed, zeggenschap en macht op. Verwarrend is daarbij wel dat tegelijkertijd in het Westen het geloof in de parlementaire democratie tanende is. Klaarblijkelijk zijn veel burgers in ons deel van de wereld van hun geloof gevallen, nu autocratieën veel meer doortastendheid en actieradius aan de dag zouden leggen in het oplossen van de grote problemen dan wij in de oudste democratieën van de wereld kunnen brengen.

New Kid on the Block: India

Hoe snel de verschuiving naar Azië-Pacific wel niet gaat, laat zich het beste duiden aan de hand van India. Die natie is inmiddels het meest volkrijke land ter wereld met maar liefst 1,43 miljard burgers. Het laat zich ondanks dat ongekende en moeilijk te sturen aantal mensen niet weerhouden van een indrukwekkend hoog handelingsvermogen. India – nota bene de grootste democratie ter wereld – is dan ook de belofte van de nabije toekomst, zo valt te lezen in analyses als Don’t bet against India en Does Your Company Have an India Strategy?

India, zo is de verwachting van economen en analisten, wordt waarschijnlijk het epicentrum van de wereld. China, zo zijn de verwachtingen, zal namelijk als gevolg van zijn één kind-beleid deze eeuw terugvallen naar een halvering van zijn bevolking tot ruim 600 miljoen inwoners. India daarentegen zal, onder invloed van de door premier Modi in 2014 ingezette hervormingen één van de snelst groeiende economieën ter wereld zijn, want, zoals Thomas Friedman heeft gewaarschuwd: “Finish your homework – people in China and India are starving for your jobs” – de werkkracht, de energie en de ondernemerszin zijn in India indrukwekkend.

Analisten van de Amerikaanse vermogensbeheerder Capital Group beschrijven in het artikel Will India be the breakout emerging market this decade?dat het land onder premier Modi onherkenbaar aan het veranderen is. Er zijn zes banen brede snelwegen naar  Mumbai aangelegd, terwijl de hoofdstad een opgetrokken skyline van residentieel vastgoed laat zien. Tegelijkertijd werkt India hard om productiefaciliteiten op te zetten, voor buitenlandse klanten en investeerders. Deze strategie, gericht op de ontwikkeling van toeleveringsketens, staat er bekend als China plus one wat weergeeft hoe groot de ambities wel niet zijn.

India: focus op schone energie

Tegelijkertijd wil India net als China een waardeketen van schone energie ontwikkelen. Dat doet men met de ontwikkeling van groene waterstof. Als India, dat nu nog vooral afhankelijk is van de import van olie en gas, daarin slaagt dan zou het energie-onafhankelijk kunnen worden en zou het een sterk fundament leggen voor zijn ambitie om een maakindustrie te ontwikkelen die voor de wereldmarkt werkt en beschikbaar is.

De verwachtingen over de hervormingen zijn hooggespannen. Zo schrijft Harvard Business Review (HBR) dat in India gevestigde dochterbedrijven van grote multinationals een price-to-book-ratio hebben die aanzienlijk beter is dan van de moederconcerns. Zo bedraagt de winstmarge van Unilever India 9,6%, tegen 2,2% voor het moederbedrijf. Voor Nestlé India is dat 14,2%, tegen 9,8% voor de moeder.

Die goede cijfers voor India kunnen verder stijgen, aangezien de middenklasse de komende jaren exponentieel zal groeien. HBR schrijft met verwijzing naar het World Economic Forum dat de middenklasse, met inkomens tussen de 6700 en 40.000 dollar (US), naar verwachting zal groeien van 14 procent in 2005 tot 31 procent in 2021 en naar 63 procent in 2047. In 2030 zal deze middenklasse (al) goed zijn voor consumptiebestedingen ter hoogte van 10.700 miljard dollar.

Beleggers hebben India al ontdekt

Beleggers hebben in het licht van de hervormingsagenda van de regering-Modi de aantrekkelijkheid van de Indiase aandelenmarkt dan ook ontdekt. De MSCI India-index staat op een all-time high. Capital Group schrijft in een analyse dat aandelen uit India nooit een recht pad volgen, maar over een langere

Benchmark India

 tijdsperiode wel één van de beste rendementen onder opkomende- en ontwikkelde markten laat zien.

Om een idee te geven van de sprintsnelheid waarmee India zijn marathon loopt, enkele cijfers tot slot: India zal dit decennium de hoogste economische groei in de wereld laten zien, aldus Goldman Sachs. In 2050 haalt India de Europese Unie in op het vlak van GDP, terwijl het land – uitgedrukt in koopkrachtpariteit – dan al drie keer zo groot is als de EU.

In 2075 staan volgens Goldman drie landen op het podium van de grootste economieën ter wereld. Dat zijn China, India en de Verenigde Staten. De Europese Unie is tegen die tijd in geen velden of wegen meer te bekennen. Sterker nog: de rest van de top 10 bestaat dan uit landen die wij in Europa anno 2023 nog altijd met schamperheid en dedain in de mond nemen:  Indonesië, Nigeria, Pakistan en Egypte. Welcome to the new world order!

Foto: Kinderen dansen tijdens het Dasara festival in Bengaluru. Bron: P. L. Tandon / Flickr