Afbeelding

Skûtsjesilen, 2024

Friesland, Skûtsjesilen, augustus 2024.

/ analyse

Koolstofvrij maken Nederland per 2050 is potentieel haalbaar

Het koolstofvrij maken van de Nederlandse economie om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs per 2050 te halen is potentieel mogelijk als bedrijven en sectoren de nieuwe, beschikbare technologieën implementeren. 

Dat schrijft ABN Amro op basis van een uitgebreide studie, getiteld Dutch Sector Technology Pathways. In dat rapport zijn 21 sectoren onderzocht die goed zijn voor 75% van de CO2-uitstoot in Nederland. Bij de studie zijn drie scenario’s uitgewerkt: een basis scenario, een passief en een proactief scenario.

Volgens Casper Burgering van ABN Amro, één van de onderzoekers van de studie, kunnen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs worden behaald als beschikbare technologieën proactief worden toegepast. Daarbij gaat het om een efficiency maatregelen, elektrificatie, productie van hernieuwbare energie, vervanging van specifieke grondstoffen en isolatie van gebouwen. 

Flessenhals van de transitie 

Echter, indien er wordt uitgegaan van het basis- en het passieve scenario dan zal een aanzienlijk aantal van de 21 sectoren de beoogde doelstellingen niet halen. Flessenhalzen waarvan in het transitieproces sprake is, is gekwalificeerd personeel, beschikbaarheid van kritieke mineralen, maar ook de hoge kosten en de beschikbaarheid van kapitaal ten behoeve van de transitie. 

De uitdaging van de energietransitie is vooral hoog voor energie-intensieve sectoren als voedsel, olie en baissmetalen. Bovendien is het zo dat in de sector transport en water en afval management het aantal beschikbare Co2-lage technologieën beperkt is, terwijl ook de wettelijke voorschriften een beperking kunnen zijn. 

Sleutelrol: elektriciteitssector 

Om per 2050 als Nederlandse economie en samenleving Co2-neutraal te zijn heeft de elektriciteitssector een sleutelrol. Dat is ook een verklaring waarom grote investeringen worden gedaan door de energiesector, met ondersteuning van de Rijksoverheid. 

Basisscenario voor Co2-neutrale sectoren, 2050