Afbeelding

Shanghai

Files in Shangai. Foto: Richard Tao, Unsplash. 

/ analyse

EY: ‘Het heersende concept van eindeloze groei is onhoudbaar’

Het heersende concept van eindeloze groei is onhoudbaar. ‘Bekijk het in in biologische termen. Ons lichaam groeit niet oneindig door en als onze cellen dat wel doen, is dat diep abnormaal.’

Die stelling verdedigt het team van de Eenheid Nieuwe Economie van het wereldwijd opererende advies- en accountancykantoor EY. Dit team, onder leiding van Anastasia Roussou & Dr. Matthew Bell, stelt dat ‘de fixatie op nationale- en bedrijfsgroei heeft geleid tot een enorme overconsumptie in gemeenschappen met hoge inkomens, waarbij samenlevingen ver boven hun ecologische stand leven. 

EY schrijft dat in het onderzoek A new economy - Exploring the root causes of the polycrisis and the principles to unlock a sustainable future.

EY, dat gezien wordt als een (management)consultant van de gevestigde orde, spreekt in dit onderzoek geen woord Spaans. ‘Gedreven door een voortdurende afhankelijkheid van primaire materialen, een aanzienlijke hoeveelheid verspilling en de bestendiging van klassieke productie- en consumptiemodellen, is de wereldeconomie gebaseerd op grotendeels lineaire systemen, met verslechterende ecologische en sociale gevolgen.’ Het is ‘onhoudbaar,’ concluderen de consultants. 

Polycrisis

De wereldeconomie blijft volgens EY ‘financiële aspecten overwaarderen en slaagt er niet in om veel andere aspecten op waarde te schatten, waardoor het nastreven van bedrijven en economieën die binnen de grenzen van de planeet opereren wordt ontmoedigd en er voortdurend compromissen worden gesloten tussen duurzaamheid en financiële doelen.’

Dit alles schetst ‘een trieste diagnose van een patiënt die ziek is en steeds slechter wordt, maar toch zien we nog steeds reden voor optimisme in de groeiende beweging voor economische transformatie,’ aldus EY

‘Sufficiëntie is een krachtige hefboom om planetaire systemen terug te brengen binnen een veilige werkingsruimte, door zowel duurzame soorten als duurzame productie- en consumptieniveaus te bevorderen (…)’

Circulariteit is de sleutel

Circulariteit is volgens EY ‘de sleutel om klimaatverandering, achteruitgang van de natuur, vervuiling, afval en grondstoffenschaarste aan te pakken. Naast economische, ecologische en sociale voordelen biedt het veranderen van lineaire systemen in kringlopen enorme kansen voor transformationele innovatie.’

De economie bestaat uit complexe systemen, die op hun beurt werken binnen het ‘systeem van systemen dat de natuur is.’

‘Het herdefiniëren van waarde vereist dat we verder kijken dan financieel rendement en monetaire maatstaven, en een multikapitaalmodel van waarde omarmen, dat de vele dimensies van een bloeiende economie en samenleving erkent.’

Bedrijfsmodellen in strijd met multikapitaalmodel

We erkennen, stelt EY, ‘dat de meeste (zo niet alle) bedrijven vandaag de dag hun bedrijfsmodellen niet alleen niet op elkaar afgestemd zouden vinden, maar in veel gevallen zelfs in strijd met deze principes. Het is immers een gegeven dat een bedrijf niet echt duurzaam kan zijn in een niet-duurzaam systeem.’

Om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen, is een fundamentele transformatie van onze wereldeconomie en dus van de bedrijven en markten zelf nodig, aldus EY in zijn rapport.

The Doughnut Economy Coalition, die de visie van Kate Rayworth uit haar gelijknamige boek ondersteunt, is blij met de visie van EY. Volgens het model worden op dit moment zes van de negen planetaire grenzen overschreden.