West Portland Road Bush Fire 2019. Photo: Nicoline Kronast / Flickr

Moederschip Aarde verkeert in een ‘high-risk zone’

Wetenschappers hebben de negen zogenoemde “planetaire grenzen” van de aarde onderzocht. Daaruit blijkt dat zes daarvan al overschreden zijn en zware druk geven op de overige drie. ‘Deze update laat zien dat de patiënt zich niet goed voelt en dat de druk op de planeet toeneemt.’ 


Dat zegt Johan Röckstrom, één van de auteurs van het onderzoek, dat is verricht onder verantwoordelijkheid van het Stockholm Resilicience Centre.

Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar all negen planetaire grenzen. Daaruit komt naar voren dat menselijke activiteit zowel het klimaat als de ecosystemen onder zware druk zet en de stabiliteit op aarde bedreigt, aldus de onderzoekers. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

‘De bloeddruk loopt op’

‘We kunnen de aarde zien als een menselijk lichaam en de planetaire grenzen als bloeddruk: 120/80 wijst niet op een mogelijke hartaanval, maar het laat wel het verhoogde risico zien en daarom werken we aan een verlaging van de bloeddruk.’ Volgens de onderzoekers is deze crisis nog te keren, zoals bij voorbeeld het geval was in de jaren ’90 van de vorige eeuw toen de ozonlaag bedreigd werd en dankzij internationale afspraken deze crisis opgelost kon worden.

De negen planetaire grenzen werden in 2009 geïntroduceerd in een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Rockström. De planetaire grenzen geven aan of de mensheid wel of niet zorgeloos kan blijven leven. Als we binnen de grenzen blijven dan is er sprake van “goed rentmeesterschap”. In dat geval kan de planeet op een rechtvaardige wijze worden doorgegeven aan volgende generaties.

Overschrijding planetaire grenzen, 2009 - 2015 - 2022Volgens het gepubliceerde onderzoek in het tijdschrift Science Advances zijn de volgende planetaire overschreden:
klimaatverandering – verlies van biodiversiteit – stikstof- en fosforkringloop -zoetwatergebruik – landgebruik – chemische verontreiniging.

‘High-risk zone’

Door de overschrijding van deze zes planetaire grenzen zijn we beland in een ‘high-risk zone’ en kunnen kantelpunten bereikt worden die de natuurlijke systemen op aarde definitief kunnen veranderen. aldus de onderzoekers.

De planetaire grenzen die nog niet lijken te zijn overschreden, zijn die van de afbraak van ozon in de stratosfeer, de hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer en verzuring van onze oceanen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe analyses en opiniestukken, podcasts, boekentips en nieuws schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Bosbrand in de VS. Foto: Flickr