Klimaatmars, Amsterdam, november 2023

‘Jongeren, richt je op probleem van de democratie: corruptie’

Jonge mensen zouden zich moeten richten op het onderliggende probleem van de Westerse democratieën, met name de Amerikaanse, die ‘het ideaal van één persoon/één stem heeft vervangen door één dollar/één stem’.


Dat stelt James Hansen, een wereldberoemde Amerikaanse klimaatwetenschapper die gezien wordt als de “geestelijke vader van de opwarming van de aarde”.

“Intergenerationele onrechtvaardigheid”

Hansen, die in 1988 als toenmalig NASA-onderzoeker het Amerikaanse Congres toesprak over de risico’s van het “greenhouse-effect”, stelde eerder deze maand dat ‘politici vanuit speciale financiële belangen, zoals de fossiele brandstofindustrie, de chemische industrie, de houtindustrie en de voedselindustrie, worden gekocht’. De vertraagde reactie, als gevolg daarvan, op de uitdagingen van het broeikas-effect veroorzaken volgens hem een periode van grote “intergenerationele onrechtvaardigheid”.

Deze waarschuwing maakt Hansen in het kader van het zojuist gepubliceerde onderzoek Global Warming in the Pipeline. Hansen schrijft: ‘Het is geen wonder dat het klimaat uit de hand loopt, milieutoxiciteit bezig is met het uitroeien van insecten, inclusief bestuivers, bossen verkeerd worden beheerd en landbouw is ontworpen voor winst, niet voor voeding en het welzijn van het publiek.’

Jim Hansen. Foto: Oxford University Press‘We leven op een planeet met een klimaat dat wordt gekenmerkt door een vertraagde reactie, wat een recept is voor intergenerationele onrechtvaardigheid’, vervolgt Hansen (foto) in het persbericht bij het onderzoek. ‘Jonge mensen moeten begrijpen in welke situatie zij zich bevinden en welke acties nodig zijn om een ​​heldere toekomst te verzekeren voor henzelf en voor hun kinderen.’

Temperatuurdrempel wordt snel overschreden

Hansen vindt dat de mensheid meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het verminderen van broeikasgassen alleen is onvoldoende. Wetenschappers weten sinds 1800 dat infrarood-absorberende (broeikas)gassen het aardoppervlak verwarmen en dat de overvloed aan broeikasgassen zowel natuurlijk verandert als door menselijke activiteiten.

De opwarming van de aarde versnelt sneller dan momenteel wordt aangenomen en zal ertoe leiden dat een belangrijke temperatuurdrempel nog dit decennium wordt overschreden. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van Hansen.

>2°C warmer in 2050

Het klimaat op aarde is gevoeliger voor door de mens veroorzaakte veranderingen dan wetenschappers zich tot nu toe realiseerden, wat betekent dat een “gevaarlijke” uitbarsting van opwarming zal worden ontketend die de wereld 1,5°C warmer zal maken dan gemiddeld in pre-industriële tijden en 2°C warmer in 2050.

Deze alarmerende versnelling van de opwarming van de aarde, waardoor de wereld veel eerder dan verwacht de internationaal overeengekomen drempel van 1,5°C, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, zou overschrijden, brengt het risico met zich mee van een wereld ‘die minder verdraaglijk is voor de mensheid, met grotere klimaatextremen’, aldus Hansen.

Zeespiegelstijging rampzalig

Hij zei dat er een enorme hoeveelheid wereldwijde opwarming “in de pijplijn zit” door de voortdurende verbranding van fossiele brandstoffen en dat de aarde ‘zeer gevoelig’ is voor de gevolgen hiervan – veel gevoeliger dan de beste schattingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN.

We zouden verdomde dwazen en slechte wetenschappers zijn als we geen versnelling van de opwarming van de aarde zouden verwachten”, zei Hansen. ‘We beginnen het effect te ondervinden van onze Faustiaanse overeenkomst.’

De zeespiegel op aarde is ‘aanzienlijk gestegen’, bijna verdubbeld in de afgelopen tien jaar. Hij waarschuwde dat deze toename zou kunnen leiden tot een rampzalige zeespiegelstijging voor de kuststeden van de wereld.

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe analyses en opiniestukken, podcasts, boekentips en nieuws schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Klimaatprotest, Amsterdam, 12 november 2023.
Inzet: Jim Hansen. Foto: Oxford University Press
/vc_column_text]