Benzine-station. Foto: Jonathan Petersson/ Unsplash, 2017

IEA: Met snelle energietransitie komt ook disruptie mee

Rond 2030 zal er sprake zijn van een dramatische verandering van het energiesysteem in de wereld. De reden is een zeer snelle groei van hernieuwbare energie. Eén van de gevolgen hiervan is disruptie.


Dat blijkt uit de World Energy Outlook 2023 van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Volgens het rapport is de ‘verandering onomkeerbaar’. Zo zal in 2030 de helft van alle stroom afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Tegelijkertijd – en dat is een andere belangrijke trend – wordt de groei in China minder energie-intensief.

Maar er moet wel meer worden gedaan om binnen de doelstelling van 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. Daarvoor moeten ‘de investeringen in alle aspecten van een schoon energiesysteem worden opgeschaald’, aldus IEA.

Volgens de organisatie moet de capaciteit voor hernieuwbare energie verdrievoudigd worden, terwijl de efficiëntie verdubbeld moet worden en de methaanemissies moeten met 75% worden gereduceerd.

Ook houdt de IEA de wereldgemeenschap voor dat een verdrievoudiging nodig is om de kapitaalinvesteringen in schone energie in opkomende markten te stimuleren en voor een geordende afname van fossiele brandstoffen te zorgen.

Piek in fossiele brandstoffen vóór 2030

IEA vindt het positief dat een piek in fossiele brandstoffen wordt bereikt vóór 2030. ‘De piek in de vraag naar veel aspecten van het fossiele brandstofsysteem ligt achter ons’, stellen de opstellers van het rapport. De piek voor nieuwe staalfabrieken was volgens hen in 2003, voor kolencentrales in 2012 en voor verbrandingsmotoren op benzine in 2017.

Ook de piek in fossiele verwarmingssystemen (2019) en vrachtwagens met verbrandingsmotoren op benzine (2019) liggen achter ons. Steenkool, olie en gas bevinden zich op dit moment op “plateaus” die afhankelijk van het scenario kort of lang zullen zijn. Met andere woorden: de vraag naar primaire energie piekt.

Hernieuwbare energie in 2023 leidend

De verschuiving in kapitaalinvesteringen is goed onderweg. Kapitaalinvesteringen in fossiele brandstoffen waren vroeger hoger dan die in hernieuwbare energie. Maar in 2023 worden hernieuwbare energiebronnen 1,8 keer zo groot als fossiele brandstoffen en tegen 2030 zullen ze tussen de 2,5 en 10 keer zo groot zijn, stelt IEA in zijn onderzoek.

Hernieuwbare energie drijft het energiesysteem aan. De belangrijkste drijvende kracht achter de verandering is de snelheid van de inzet van hernieuwbare energie, vooral zonne-energie en elektrische voertuigen. Hernieuwbare energie stijgt, fossiele brandstoffen dalen. Dat laatste geldt ook voor China. In ieder scenario is er sprake van een piek in fossiele brandstoffen rond 2025.

IEA ziet redenen voor hoop

Ook het einde van een gouden tijdperk voor gas komt in zicht. De groei in de vraag naar gas is volgens IEA dramatisch vertraagd en de vraag zal ofwel stagneren of afnemen.

IEA stelt dat er redenen zijn tot hoop: het beleid verandert, de implementatie verloopt snel, en de middelen en nieuwe technologieën zijn in aantocht.

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe analyses en opiniestukken, podcasts, boekentips en nieuws schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Top
/vc_column_text]