Westminster, Londen

Filantropische stichting stopt om ‘koloniaal kapitalisme’

De Britse filantropische stichting Lankelly Chase stopt met haar traditionele filantropie, omdat het ‘een functie van koloniaal kapitalisme’ is. 


Dat heeft de stichting bekend gemaakt in een persbericht. Lankelly Chase, dat een grote liefdadigheidsstichting in het VK is, vindt dat het onderdeel is geworden van het probleem.

Zij steunt honderden liefdadigheidsinstellingen die actief zijn op gebieden zoals sociale-, raciale- en klimaatrechtvaardigheid, maar wil nu op zoek gaan naar meer gedurfde nieuwe alternatieven voor wat het de “cultus van liefdadigheid” van de filantropie noemt.

Vermogen weg geven

Lankelly Chase heeft een vermogen van £130 miljoen, dat belegd wordt en op basis daarvan jaarlijks ongeveer £13 miljoen aan subsidies geeft aan  liefdadigheidsinstellingen op bovengenoemde thema’s en terreinen.

Maar die thema’s wijzen op een traditionele vorm van filantropie en hebben daarmee een “functie van koloniaal kapitalisme”, aldus Lankelly Chase. De stichting heeft aangekondigd dat zij in de komende vijf jaar haar vermogen wil weggeven aan organisaties en netwerken die “levensbevestigend sociaal rechtvaardigheidswerk” doen in gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk.

Het bestuur van Lankelly Chase vindt volgens The Guardian dat het steeds minder in staat is om haar liefdadigheidsmissie op het terrein van racisme, onrecht en ongelijkheid aan te pakken en dit te verenigen met haar positie als investeerder in wereldwijde kapitaalmarkten die volgens haar geworteld zijn in raciale en koloniale uitbuiting.

‘Model zet schade van verleden voort’

‘We hebben de ernst ingezien van de in elkaar grijpende sociale, klimaat- en economische wereldcrises waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Tegelijkertijd beschouwen we het traditionele filantropiemodel als zo verstrengeld met koloniaal kapitalisme dat het onvermijdelijk de schade van het verleden voortzet in het heden’, aldus de organisatie in een uitgegeven pers verklaring.

Het voegde eraan toe: “We zullen afstand doen van de controle over onze bezittingen, inclusief de schenking en alle middelen, zodat het geld vrij kan stromen naar degenen die levensbevestigend werk doen op het gebied van sociale rechtvaardigheid. We zullen ruimte maken om opnieuw te bedenken hoe rijkdom, kapitaal en sociale rechtvaardigheid naast elkaar kunnen bestaan ten dienste van al het leven, nu en voor toekomstige generaties.’

The Guardian schrijft dat een radicale heroverweging van liefdadigheidsfinanciering, zoals door Lankelly Chase, zeldzaam is in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten is “het dekoloniseren van het vermogen” gebruikelijker en wordt er in kringen van filantropen veel intensiever over gediscussieerd.

In het Verenigd Koninkrijk is echter wel een discussie gestart dat zeer vermogenden wel veel meer inspanning zouden moeten doen om de toenemende vermogens-, inkomens- en kansenongelijkheid aan te pakken.

Julian Corner, de chief executive van Lankelly Chase, zei ter verantwoording van het besluit dat ‘filantropie een functie is van het koloniale kapitalisme. Het is erdoor gevormd, wordt erdoor gedreven, en toch probeert het zich filosofisch te positioneren als een remedie voor de kwalen van het koloniale kapitalisme, en aan die tegenstrijdigheid moet een einde komen.’

Voortdurende kapitaalaccumulatie

De stichting zei dat, hoewel de schenking indertijd van de initiatiefnemers niet lijkt te zijn voortgekomen uit openlijk schadelijke kolonisatiepraktijken, ze gelooft dat ‘kapitaalaccumulatie plaatsvindt via voortdurende processen van koloniale toe-eigening en uitbuiting. Onze schenking is ingebed in het systeem van wat geleerden zoals Cedric J Robinson “raciaal kapitalisme” hebben genoemd.’

Hoe de stichting haar activa zal overdragen is nog onduidelijk. Maar een idee van wat men voor heeft zou de schenking van £8 miljoen kunnen zijn aan de Baobab Foundation. Dat is een financieringsorgaan dat in 2021 is opgericht door zwarte financiers om middelen te genereren voor grassroots Britse zwarte en Afrikaanse gemeenschapsorganisaties met te weinig middelen.

Corner erkende dat er een risico bestond dat het simpelweg verschuiven van het kapitaal naar een nieuwe groep van financiële poortwachters en tussenpersonen de bestaande machtsonevenwichtigheden zou kunnen repliceren. Hij zei dat hij zou samenwerken met toekomstige vermogensbezitters om alternatieve beleggingsfilosofieën te onderzoeken.

Lankelly Chase is ontstaan uit legaten van de ondernemers Alfred Allnatt en Ron Diggens, die miljoenen verdienden met de ontwikkeling van onroerend goed in Noord-Londen in het midden van de vorige eeuw.

Volgens The Association of Charitable Foundations was Lankelly Chase in 2021 de 79e grootste liefdadigheidsstichting in het Verenigd Koninkrijk en steunt honderden liefdadigheidsinstellingen en gemeenschapsorganisaties per jaar.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe analyses en opiniestukken, podcasts boekentips en nieuws schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.


Westminster. Londen, foto: Unsplash/rnrlon