China: doel van hernieuwbare energie 5 jaar voor dato bereikt

China bereikt de doelstelling om zijn capaciteit van hernieuwbare energie te verdubbelen per 2030 maar liefst vijf jaar eerder, in 2025. Daarmee verstevigt het land zijn positie als wereldleider op dit terrein. 


China realiseert de afgegeven ambitie om zijn capaciteit te verdubbelen en 1200 gigawatt aan energie te produceren door middel van wind- en zonne-energie over ruim twee jaar.  Dat schrijft Global Energy Monitor, een in San Francisco gevestigde NGO, die zowel operationele wind- en zonneparken als toekomstige projecten volgt en rapporteert.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de zonne-energiecapaciteit in China 228 GW. Dat is meer dan in de rest van de wereld samen. Deze installaties zijn geconcentreerd in de noordelijke en noordwestelijke provincies van het land, zoals Shanxi, Xinjiang en Hebei. Voorts zijn zonneparken in aanbouw, die nog eens 379 GW aan toekomstige capaciteit kunnen toevoegen. Dat is drie keer zoveel als in de VS en bijna twee keer zoveel als in Europa.

Enorme vooruitgang op gebied van windenergie

De opstellers van Global Energy Monitor melden dat China ook enorme vooruitgang boekt op het gebied van windenergie: de gecombineerde onshore en offshore capaciteit bedraagt nu meer dan 310 GW. Dat is het dubbele van het het niveau van 2017 en ongeveer even veel als de volgende zeven landen op de ranglijst produceren.  samen. Er worden ook nieuwe projecten gebouwd in Binnen-Mongolië, Xinjiang, Gansu en langs de kust ligt China. Daarmee wordt nog eens  371GW toegevoegd vóór 2025. Dat betekent dat de wereldwijde windvloot met bijna de helft toeneemt.

‘Deze nieuwe gegevens bieden een ongeëvenaarde gedetailleerdheid over China’s enorme toename van zonne- en windenergiecapaciteit’, zegt Dorothy Mei, projectmanager bij Global Energy Monitor, tegenover Britse krant The Guardian. ‘Omdat we de implementatie van toekomstige projecten nauwlettend volgen, wordt deze gedetailleerde informatie onmisbaar bij het navigeren door het energielandschap van het land.’

De bevindingen zijn in lijn met eerdere rapporten. Daarin werd al voorspeld dat China zijn doelstelling om in 2030 een derde van zijn stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen, gemakkelijk zou kunnen overtreffen.

Co2-neutraal in 2060 

China’s streven naar groene energie maakt deel uit van de inspanningen om de dubbele CO2-doelstellingen te halen die in 2020 zijn vastgesteld. Het land is nog altijd een grote uitstoter van broeikasgassen en goed voor de helft van het wereldwijde steenkoolverbruik. Maar de Chinese president, Xi Jinping heeft in  2020 beloofd om de piek in CO2-uitstoot te bereiken voor 2030 en koolstofneutraliteit tegen 2060.

Het rapport schrijft China’s opmerkelijke vooruitgang in de uitbreiding van zijn niet-fossiele energiebronnen toe aan de reeks beleidsmaatregelen die de regering heeft geïmplementeerd, waaronder genereuze subsidies om ontwikkelaars te stimuleren en regelgeving om provinciale overheden en opwekkingsbedrijven onder druk te zetten.

Ondanks China’s zorgvuldige planning is de energietransitie niet zonder uitdagingen. In de afgelopen jaren hebben hittegolven en droogte de waterkrachtcentrales lamgelegd, wat resulteerde in stroomtekorten waardoor fabrieken stil kwamen te liggen. Een verouderd elektriciteitsnet en inflexibiliteit in het overbrengen van energie tussen regio’s maken de onzekerheid nog groter.

De Kela-centrale ligt in het dunbevolkte westen van het land, waar meer dan driekwart van de energie wordt opgewekt uit kolen, wind en zon. Maar het overgrote deel van het energieverbruik vindt plaats in het oosten. Energie duizenden kilometers door het land transporteren leidt tot inefficiëntie.

De manier waarop het Chinese elektriciteitsnet is georganiseerd, kan het bouwen van kolencentrales rond hernieuwbare opwekkers stimuleren. Veel van de nieuwe hernieuwbare capaciteit is niet aangesloten op de lokale energievoorziening en wordt vaak gebundeld met kolenstroom om te worden getransporteerd naar gebieden met een grotere vraag.

In de eerste drie maanden van 2023 werd meer kolenvermogen goedgekeurd dan in heel 2021.

‘China boekt vooruitgang’, stelt Global Energy Monitor. ‘Maar omdat steenkool nog steeds de dominante energiebron is, heeft het land gedurfdere ontwikkelingen nodig op het gebied van energieopslag en groene technologieën voor een zekere energietoekomst.” Volgens een recent bericht bouwt China zes keer zoveel kolencentrales als andere landen. Reden voor critici om de verdiensten van het land op het gebied van hernieuwbare energie met een korreltje zout te nemen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe analyses en opiniestukken, podcasts, boekentips en nieuws schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.


Windpark Mulan, ten noordoosten van Harbin Stad. Foto: Mulan Wind Farm/ Flickr